fbpx

Базис

Моніторинг наслідків виконання документів державного планування у розрізі містобудівної документації. Навіщо він потрібен громаді?

Моніторинг

Нагадаємо, що згідно ст.17 п.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  який вступив в силу з 20 березня 2018 року, замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Заходи, що передбачені для здійснення моніторингу, розробляються у процесі стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєкту документа державного планування та затверджується замовником, який затвердив документ державного планування.

Моніторинг – це система постійного спостереження за явищами і процесами, що проходять в навколишньому середовищі і суспільстві, результати якого слугують для обґрунтування управлінських рішень.

Моніторинг здійснює замовник документу державного планування.

З метою забезпечення здійснення моніторингу замовник у разі необхідності може створювати моніторингові групи та визначати склад та напрямок їх роботи. Також, може бути залучена акредитована лабораторія, яка має право на виконання лабораторних досліджень різних аспектів довкілля: поверхневих вод, повітря, грунтів, парникових газів тощо.

В даному випадку мова йтиме про локальний моніторинг, об’єктом спостереження якого є простір одного джерела, а саме – населеного пункту або коремої його території.

Після моніторингу замовник за потреби може узгоджувати додаткові заходи та дії по запобіганню, зменшенню, усуненню об’єктів впливу господарської діяльності на довкілля.
Кабінет міністрів затвердив постанову про “Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення”.

Документ державного планування - містобудівна документація

Для того, щоб населений пункт мав план розвитку, розробляються документи державного планування (ДДП): генеральний план, зонінг, детальний план території, комплексний план просторового розвитку території територіальної громади у відповідності з нормами законодавства. Але, якщо навіть усі проєктні рішення ДДП виконані у відповідності до нормативів, моніторинг компонентів довкілля (або навіть одного компоненту) може показати, що реалізація таких рішень може призвести до погіршення довкілля або до зміни їх якісних показників. 

Наприклад, пекарня, яка розташована у відповідності до будівельних норм , але після проведення екологічного моніторингу може стати небажаним об’єктом для навколишнього природного середовища. Після здійснення детального аналізу грунту, повітря, грунтової води, тощо може виявитись, що даний об’єкт буде забруднювати усі аспекти екології та негативно впливати на врожаї та здоров’я людей і худоби. Тому, необхідно розробляти вищезазначені документи у комплексі із екологічним моніторингом навколишнього природного середовища, щоб одночасно розробляти систему майбутніх спостережень та вчасно реагувати на них.

Наслідки, які можуть виникати в результаті нехтування проведення екологічного моніторингу:

 • підвищення рівня захворюваності мешканців населеного пункту (зменшення рівня працездатності, підвищення рівня смертності, підвищення бюджету на лікарні, стаціонари);
 • припинення діяльності підприємства за невідповідністю щодо норм впливу на навколишнє природне середовище відповідно до ст.10 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (втрата робочих місць, зниження економіки населеного пункту);
 • втрата привабливості населеного пункту для нових мешканців та інвесторів;
 • погіршення врожайності;
 • погіршення здоров’я худоби та спад ефективності сільського господарства;
 • тощо

Для чого потрібно проводити екологічний моніторинг?

Для органів самоврядування:

 • Контроль за станом навколишнього природного середовища. Це дозволить мати розуміння, як використовувати вільні землі для розвитку населеного пункту.
 • Результати моніторингу можуть призвести до коригування генплану. Наприклад, в зоні рекреації у водойми, з’ясується, що вода непридатна для купання.
 • Програма охорони навколишнього природного середовища, програма запобігання і боротьби з підтопленням земель, програми моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, тощо. 

В свою чергу, виконання органами місцевого самоврядування відповідних програм сприятиме:

– належному забезпеченню органів місцевого самоврядування обґрунтованою, об’єктивною та достовірною інформацією про стан навколишнього природного середовища;

– поліпшенню управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпеченню раціонального природокористування;

– оптимізації фінансових витрат на забезпечення функціонування системи моніторингу за рахунок підвищення ефективності використання наявних можливостей;

– оперативною реагуванню органів місцевого самоврядування на виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та належному контролю за їх розвитком і ліквідацією наслідків;

– поліпшенню координації дій суб’єктів моніторингу під час планування, організації та проведення спостережень і спільних заходів.

 • Управління територією населеного пункту чи окремого району.

Для інвесторів:

 • Інвестор буде мати повноцінну інформацію щодо території чи об’єкту, в які планується інвестування. А також, спланувати розвиток об’єкту (території) на перспективу десятиріч спираючись на екологічний моніторинг.

Для жителів громади:

 • Створення громадських ініціатив.
 • План по впровадженню заходів для забезпечення збереження здоров’я жителів населеного пункту.
 • Планування перспектив для майбутніх поколінь.

Для департаменту екології та природних ресурсів:

Повноцінна та актуальна інформація екологічного стану населених пунктів чи окремих територій завдяки якій стане можливим більш ефективно виконувати наступні завдання:

 • Забезпечення раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, формування, збереження екологічної мережі тощо шляхом впровадження відповідних програм;
 • Ефективне планування розвитку території регіону;
 • Вносити пропозиції до проекту обласного бюджету для здійснення заходів щодо покращення екології на територіях, які потребують цього.

З огляду на все перераховане вище, будь-яке джерело забруднення навколишнього середовища, що перевищує норми закону, погіршує стан екології, комфортні умови для життя і негативно впливає на здоров’я проживаючих поруч людей і майбутнього покоління.

 

Щоб підприємства не отруювали навколишнє середовище своїми викидами, а люди дихали чистим повітрям і вживали придатну для пиття воду, тим самим зберігаючи своє здоров’я, важливо своєчасно проводити екологічний моніторинг навколишнього середовища. Замовити дану послугу можна в нашому проєктному бюро “Базис”, попередньо проконсультувавшись.

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Важливо: сама система моніторингу не включає діяльність з управління якістю середовища, але є джерелом необхідної інформації для прийняття екологічно управлінських рішень.

В результаті здійснення моніторингу спеціалістами ПБ “Базис”, Ви також отримаєте рекомендації до майбутніх внесень змін до містобудівної документації, що дозволить переглянути комплексно або локально рішення щодо ефективного розвитку конкретної території.

В результаті здійснення моніторингу місцеві органи мають можливість розробити та погодити програми моніторингу, визначити різні компоненти довкілля, які підлягають контролю та встановити періодичність такого контролю.

Отже, як Ви вже зрозуміли, екологічний моніторинг навколишнього середовища – дуже важливий процес в житті кожного населеного пункту. Системний підхід, та дотримання законодавчих норм процедури дозволить отримати актуальні показники стану навколишнього середовища, застосувати їх для покращення екології та забезпечити підприємствам довгу ефективну роботу. Пропонуємо Вам замовити послугу “Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення” у  проєктному бюро “Базис” – це збереже Ваш час та дозволить взаємодіяти з досвідченими спеціалістами.

Автор - головний Архітектор ПБ"БАЗИС" Сурова Олеся Сергіївна

Автор - головний Архітектор ПБ"БАЗИС" Сурова Олеся Сергіївна

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Переглядів: 166
error: Копирование контента запрещено!!!