fbpx

Базис

Перелік програм моніторингу повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів, парникових газів

Повітря

Програма моніторингу стану та охорони атмосферного повітря розроблена на виконання:

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»;

Державний моніторинг в галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

Забруднюючі речовини, щодо яких проводяться оцінювання:

– (Список А) діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, бензол, оксид вуглецю, свинець, тверді частки (ТЧ10)-1 та (ТЧ2,5)-2, арсен, кадмій, ртуть, нікель, бенз(а)пірен, озон;

– (Список Б) аміак, анілін, водень хлористий, водень ціаністий, залізо та його сполуки, кислота азотна, кислота сірчана, ксилол, леткі органічні сполуки, марганець та його сполуки, мідь та її сполуки, сажа, сірководень, сірковуглець, фенол, фтористий водень, хлор, хлоранілін, хром та його сполуки, цинк та його сполуки.

Поверхневі та підземні води

Програма моніторингу стану поверхневих та підземних вод розроблена на виконання:

Водного кодексу України;

Кодексу України про надра;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», затверджені наказом № 400 Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010;

Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення (СанПіН) № 4630-88, затверджених МОЗ СРСР, 04.07.1998;

Програми державного моніторингу довкілля, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».

Метою дослідження стану підземних і поверхневих вод є відбір проб для оцінки екологічного стану вод та підтримки контролюючої дії, що полягає у визначенні потенційних об’єктів і напрямків впливу, та оцінки ризиків.

Ґрунти

Програма дослідження ґрунту розроблена на виконання:

Водного кодексу України;

Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про Положення про моніторинг земель»;

Наказу Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 № 51 «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення».

Парникові гази

Програма моніторингу викидів парникових газів розроблена на виконання:

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності, та верифікації»;

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Копирование контента запрещено!!!