fbpx

Базис

Стратегічна екологічна оцінка у процесі розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

Стратегічна екологічна оцінка у процесі розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

Досвід здійснення процедури у різних областях України.

Плюси та мінуси здійснення процедури.

Співпраця замовника з органами державної виконавчої влади (консультування).

 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що вступив у дію 12 жовтня 2018 року, містобудівна документація (далі – МД) на місцевому рівні підлягає стратегічній екологічній оцінці (далі – СЕО), оскільки є документом державного планування.

СЕО — це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків реалізації МД для довкілля, зокрема для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків. Вона включає визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій),  врахування  у  МД  звіту  про  СЕО,  результатів  громадського  обговорення  та консультацій, інформування про затвердження МД (ст. 1 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»).

СЕО здійснюється у процесі розроблення МД до її подання для затвердження відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», але більш роз’яснили вищезазначену процедуру «Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджені наказом Мінприроди від 10.08.2018 № 296 (далі – Рекомендації). Протягом 2018 року спеціалісти проектного бюро «Базис» супроводжували замовників (сільські, селищні ради) у процедурі здійснення СЕО у процесі розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, та на початку 2019 року завершили її. При здійсненні процедури СЕО у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, отримали досвід на кожному етапі. Отже, пройдемося по кожному етапу здійснення процедури СЕО та визначимо плюси та мінуси у зазначеній законодавством процедурі.

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки:

Умовно можна поділити процедуру СЕО на два негласні етапи: перший – «ЗАЯВА», другий – «ЗВІТ».

Враховуючи досвід нашого проектного бюро, здійснити перший етап, тобто -сформувати обсяг СЕО при розробленні проектів містобудівної документації, замовнику без її розробника важко, тому визначення планується сумісно. Така співпраця призводить до більш продуктивного змісту заяви, а розробник, який слідкує за нововведеннями у законодавстві, вчасно підкаже замовнику в який спосіб, та яким чином, здійснити вищезазначену процедуру. Тому, раджу замовнику своєчасно прописати такий вид послуг у завданні чи скласти договір на здійснення процедури СЕО та консультування.

Отже, завершивши не одну процедуру «ЗАЯВИ», наші спеціалісти сформували наступний процес у відповідні тези, отож, замовнику необхідно:

 1. сформувати сумісно з розробником заяву про визначення обсягу СЕО;
 2. оформити заяву на фірмовому бланку, сформувати її в електронному та паперовому вигляді;
 3. подати одну копію на паперових носіях та одну копію в електронному вигляді з супроводжувальним листом до відповідних підрозділів із питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрації (далі – Державні органи);
 4. призначити строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО, доцільно встановлювати не менше 15 днів з дня опублікування та з дня отримання матеріалів заяви вищезазначеними державними органами;
 5. одночасно з наданням Державним органам вищевказаних матеріалів, розмістити на офіційному веб-сайті ЗАМОВНИКА в мережі Інтернет заяву про визначення обсягу СЕО в електронному (у форматі pdf, jpg тощо). Заяву розмістити у графі «Громадські обговорення», або «Оголошення»;

Приклад оприлюднення повідомлення про громадське обговорення

Заяви про визначення обсягу СЕО до документів державного планування

6. у встановлений строк отримати пропозиції та зауваження від громадськості та вищезазначених органів;

7. за відсутності письмових зауважень і пропозицій від громадськості та Департаментів (управлінь) протягом 15 днів з дня отримання ними заяви про визначення обсягу СЕО, обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включено до звіту про СЕО, рекомендується визначати замовнику самостійно.

Мінус. Законодавством  не передбачено, в який саме спосіб вищевказані державні органи мають надавати зауваження та пропозиції (Укрпоштою, електронною поштою чи отриманням особисто, але повідомляти про останнє – не передбачене повноваженнями відповідних органів державної влади). Можливо доцільніше було б вказати, що при наданні цих пропозицій та зауважень доцільно використовувати електронну пошту. Тим більше, почастішали випадки її використання у діловій переписці, як спосіб швидкого реагування та сповіщення, та й, взагалі, електронна переписка вже давно прирівнюється до ділової (навіть знаходила рішення суддів з цього питання).

Хоча, якби було бажання працювати у законодавчому полі, проблем такого характеру не виникало б.

Тому, наприклад, Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА підписує лист з зауваженнями та пропозиціями останнім днем, що відповідає даті передостаннього, або останнього 15 дня з дати отримання ними заяви про визначення обсягу СЕО, та направляють лист Укрпоштою. Вищевказані листи надходять після вказаного строку – замовник їх отримує далеко не у зазначений строк: останній лист прийшов на 25 день після межевого строку. Які причини такого типу «антиконсультацій»? Кожен здогадається сам…

Тому, враховуючи п. 6 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», замовник має право самостійно визначати обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про СЕО.

За останній час, служби навіть і Укрпоштою не відправляють відповіді, з причин відсутності конвертів!!!!!!!!!! ????????

Про фінансову спроможність друку документації у 4-х примірниках, що підлягає стратегічній екологічній оцінці, замовника чомусь ніхто не питає… А тут – конверти відсутні???

З боку замовника потрібно виконувати процедуру «от и до», але як на рахунок органів державної влади? Створюється враження, що процедура СЕО створена формально і зовсім не має на меті саме визначені результати!

8.Рекомендується оприлюднити повідомлення про результати громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО до документів державного планування з усіма відправленими листами до адресатів та отриманими консультаціями. А у разі їх відсутності у визначений термін – направляти лист про відсутність отриманих пропозицій та зауважень у зазначений строк (рекомендація від автора статті).

 

Приклад оприлюднення повідомлення про результати громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО до документів державного планування

 

Завершивши перший етап – «ЗАЯВА», почнемо – другий етап – «ЗВІТ».

Отже, дії замовника при здійсненні процедури «ЗВІТ» зводяться до наступного:

 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини 2 цієї статті. Тому, якщо розробник розробив у складі містобудівної документації такий розділ, його необхідно привести до відповідних вимог та здійснити наступні кроки:

 1. підготувати матеріали Звіту і документу державного планування (ДДП) у паперовому та електронному вигляді разом з розробником, призначити відповідального спеціалісту від замовника;
 2. здійснити громадське обговорення Звіту та проекту ДДП:

Викласти публікацію – повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО (розділу) та проекту ДДП – на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет замовника в електронному (у форматі pdf або іншому), та у друкованих засобах масової інформації (не менш, як у двох), визначених замовником та розмістити об’яви у громадських місцях (магазинах, зупинках тощо). Текст повідомлення про оприлюднення отримати від розробника звіту про СЕО (розділу) (рекомендація від автора статті).

Також, замовник забезпечує вільний доступ громадськості до проекту МД протягом усього строку громадського обговорення.

Строк громадських обговорень встановлюється не менш як 30 днів (визначається разом з розробником – порада автора) з дня оприлюднення повідомлення;

Мінус. Законодавством не передбачено, чи друковані засоби масової інформації повинні бути різними чи це одне друковане видання, чи дата повідомлень повинна бути однаковою, чи можна публікувати протягом зазначеного строку повідомлення в якому можна розміщувати різними датами у строк проведення громадських обговорень?!

Приклад оприлюднення повідомлення про громадське обговорення

звіту про стратегічну екологічну оцінку та документів державного планування

3. Проведення консультацій з відповідними органами, що зазначені у ст. 13 Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», подається одна копія на паперових носіях та одна копія в електронному вигляді звіту про СЕО (розділ) з супроводжувальним листом та повідомленням про оприлюднення до  Департаменту (управління) екології та природних ресурсів та Департаменту (управління) з охорони здоров’я ОДА, а також до відповідних Міністерств.

4. Врахування пропозицій та зауважень розробником документації, що отримані замовником у процесі громадського обговорення Звіту та проекту ДДП від громадськості та державних органів, що були зазначені раніше.

              Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, обов’язково розглядаються замовником. Їх можуть враховувати або мотивовано відхиляти

5. Оприлюднення результатів.

За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією. Форма довідки наведена у Рекомендаціях.

У складі довідки повинні міститися: друковане видання повідомлення про громадські обговорення (слухання у разі призначення); фотофіксація інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті та ін.

Мінус. Законодавством  не передбачено, в який саме спосіб вищевказані державні органи мають надавати зауваження та пропозиції. Можливо доцільніше було б вказати, що при наданні цих пропозицій та зауважень доцільно використовувати електронну  пошту.

Тим більше, почастішали випадки її використання у діловій переписці, як спосіб швидкого реагування та сповіщення, та й, взагалі, електронна переписка вже давно прирівнюється до ділової (навіть знаходила рішення суддів з цього питання). Перехід країни на публічну електронну (векторну) форму представлення містобудівної документації (містобудівний кадастр, геопросторові дані тощо), мав би наблизити розробників містобудівної документації та підрозділів відповідних органів у сфері містобудування та стратегічної екологічної оцінки до більшого професіоналізму.Хоча, якби було бажання працювати у «законодавчому полі», проблем такого характеру не виникало б. Як це відбувається у Миколаївській області: у процесі здійснення процедури відбувається постійне спілкування розробників з працівниками державних органів. Мета такого спілкування це якісний продукт – містобудівна документація та відповідний розділ (звіт про СЕО). Тому, наприклад, Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА підписує лист з зауваженнями та пропозиціями останнім днем, що відповідає даті передостаннього, або останнього 30 дня з дня отримання ними заяви про визначення обсягу СЕО, та направляють лист державною поштою. Вищевказані листи надходять після вказаного строку. Які причини такого типу «антиконсультацій»? Здогадатися не важко…

Тому враховуючи п. 6 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», замовник має право самостійно визначати обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про СЕО.

Також, Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» не передбачено повторного надання або доопрацювання звітів чи заяв у процесі здійснення процедури СЕО.

 З усього сказаного, хочу зробити висновок: процедурно не врегульовано багато питань, які доцільно було б оговорити з відповідними органами, навести варіанти внесення змін до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». Наразі, спеціалістами проектного бюро «Базис» готуються пропозиції до Мінприроди щодо можливого внесення змін.

2 комментария к “Стратегічна екологічна оцінка у процесі розроблення містобудівної документації на місцевому рівні”

 1. Олесю Сергіїївно, підкажіть, будь-ласка, чи ОБОВ*ЯЗКОВО робити СЕО для того, щоб затвердити Стратегію розвитку ОТГ? Дякую!

 2. Автор - головний архітектор ПБ "БАЗИС" Сурова Олеся Сергіївна

  Так, обов’язково.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Копирование контента запрещено!!!